வெள்ளி, 21 ஜனவரி, 2011

ஞான குருவைப்பற்றி...

 திருமூலர் ....
குருட்டினை நீக்கும் குருவினைக் கொள்ளார்
குருட்டினை நீக்கா  குருவினைக் கொள்வார்
குருடும் குருடும்  குருட்டாட்ட மாடிக்
குருடும் குருடும் குழிவிழு மாறே. 
 
என்றும்-சிவனடிமை-பாலா-சென்னை.

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக